Cho hệ phương trình {mx + 2y =1 mx + my =m -1 Giải hệ phương trình khi a) m=3 b) m

Cho hệ phương trình {mx + 2y =1
mx + my =m -1
Giải hệ phương trình khi a) m=3 b) m=2 c) m=0
Tìm Nghiệm của hệ phương trình

1 bình luận về “Cho hệ phương trình {mx + 2y =1 mx + my =m -1 Giải hệ phương trình khi a) m=3 b) m”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)
  Với m=3 hệ phương trình trở thành :
  $\begin{cases} 3x+2y=1\\3x+3y=2 \end{cases}$
  <=>$\begin{cases} 3x+2y=1\\2y-3y=1-2 \end{cases}$
  <=>$\begin{cases} 3x+2y=1\\-y=-1 \end{cases}$
  <=>$\begin{cases} 3x+2=1\\y=1 \end{cases}$
  <=>$\begin{cases} 3x=-1\\y=1 \end{cases}$
  <=>$\begin{cases} x=-\dfrac{1}{3}\\y=1 \end{cases}$
  Vậy với m=3 hệ phương trình có nghiệm (x;y)=(-1/3;1)
  b)
  Với m=2 hệ phương trình trở thành : 
  $\begin{cases} 2x+2y=1\\2x+2y=1 \end{cases}$
  Có : a=2;b=2;c=1
         a’=2;b’=2;c’=1
  Dễ thấy  {2}/{2}={2}/{2}=1/1
  => Hệ phương trình có vô số nghiệm.
  c)
  Với m=0 hệ phương trình trở thành : 
  $\begin{cases} 0x+2y=1\\0x+2y=-1 \end{cases}$
  <=>$\begin{cases} 2y=1\\2y=-1 \end{cases}$
  => Hệ phương trình vô nghiệm.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới