Cho phương trình: `x^2 – 4x + 2m – 3 = 0` Tìm `m` để phương trình có hai nghiệm `x_1 ; x_2` sao cho : `x_1 /x_2 – x_2/x_1 = 4

Cho phương trình: `x^2 – 4x + 2m – 3 = 0`
Tìm `m` để phương trình có hai nghiệm `x_1 ; x_2` sao cho : `x_1 /x_2 – x_2/x_1 = 4`
giúp em vs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Viết một bình luận

Câu hỏi mới