cho phương trình x² – 2(m + 1 )x + $m^{2}$ = 0 (m là tham số) a , giải phương trình với m=1 b, Tìm giá trị của m để phươn

cho phương trình x² – 2(m + 1 )x + $m^{2}$ = 0 (m là tham số)
a , giải phương trình với m=1
b, Tìm giá trị của m để phương trình đã cho có 2 nghiệm $x_{1}$ , $x_{2}$ thỏa mãn $x^2_{1}$ + $x^2_{2}$ +6 = 4 $x_{1}$ $x_{2}$Viết một bình luận

Câu hỏi mới