Cho tam giác ABC vuông tại A(AB<AC) và đường cao AH . Từ H kẻ HE vuông góc với AB, HF vuông góc AC ( E thuộc AB, F thuộc A

Cho tam giác ABC vuông tại A(AB<AC) và đường cao AH . Từ H kẻ HE vuông góc với AB, HF vuông góc AC ( E thuộc AB, F thuộc AC)
a) Chứng minh AEHF là hình chữ nhật
b) Vẽ điểm D đối xứng với A qua F. Chứng minh tứ giác DHEF là hình bình hành
c) Tam giác ABC cần thêm điều kiện gì thì tứ giác AEHF là hình bình hành ?

1 bình luận về “Cho tam giác ABC vuông tại A(AB<AC) và đường cao AH . Từ H kẻ HE vuông góc với AB, HF vuông góc AC ( E thuộc AB, F thuộc A”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Xét tứ giác AEHF có:
  \hat{EAF}=90^0 (ΔABC vuông tại A)
  \hat{HEA}=90^0 (HE⊥AB)
  \hat{HFA}=90^0 (HF⊥AC)
  =>AEHF là hình chữ nhật
  b) AEHF là hình chữ nhật => $HE//AF; HE=AF$
  D đối xứng với A qua F => F là trung điểm của AD
  => AF=FD; A,F,D thẳng hàng
  => $HE//FD; HE=FD$ 
  => DHEF là hình bình hành
  c) Sửa đề: Tam giác ABC cần thêm điều kiện gì thì tứ giác AEHF là vuông?
  Để AEHF là hình vuông thì AH là tia phân giác của \hat{EAF}
  => AH là tia phân giác của \hat{BAC}
  ΔABC có AH vừa là đường cao, vừa là đường phân giác
  => ΔABC vuông cân tại A
  Vậy ΔABC vuông cân tại A thì AEHF là hình vuông

  cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ab-lt-ac-va-duong-cao-ah-tu-h-ke-he-vuong-goc-voi-ab-hf-vuong-goc-a

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới