cho tam giác ihk vuống tại i , biết ih=8cm , hk =17cm. tính sin k và số đo góc h ( kết quả đo góc làm tròn đến số độ)

cho tam giác ihk vuống tại i , biết ih=8cm , hk =17cm. tính sin k và số đo góc h ( kết quả đo góc
làm tròn đến số độ)

2 bình luận về “cho tam giác ihk vuống tại i , biết ih=8cm , hk =17cm. tính sin k và số đo góc h ( kết quả đo góc làm tròn đến số độ)”

 1. Giải đáp:
  (trong ảnh nha!)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $sin = \frac{đối}{huyền}$ 
  Nếu hai góc phụ nhau thì $sin$ góc này bằng $côsin (cos)$ góc kia. 
  $HỌC$ $TỐT!$
  $#manhvp2k8$

  cho-tam-giac-ihk-vuong-tai-i-biet-ih-8cm-hk-17cm-tinh-sin-k-va-so-do-goc-h-ket-qua-do-goc-lam-tr

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới