Cứu tuiiiiiiiii Một thùng tôn hình trụ không có nắp để đựng nước có dung tích bằng 2m³. Biết chiều cao thùng tôn là 2m. Hỏi p

Cứu tuiiiiiiiii
Một thùng tôn hình trụ không có nắp để đựng nước có dung tích bằng 2m³. Biết chiều cao thùng tôn là 2m. Hỏi phải dùng tối thiểu bao nhiêu m² tôn (không kể mép nối) để làm được thùng tôn trên? Lấy π = 3 3,14 và kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

1 bình luận về “Cứu tuiiiiiiiii Một thùng tôn hình trụ không có nắp để đựng nước có dung tích bằng 2m³. Biết chiều cao thùng tôn là 2m. Hỏi p”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tiết diện đáy thùng tôn là:
  S=2/2=1(m^2)
  Bán kính đáy thùng tôn là:
  r=\sqrt(1/(3,14))~~0,56m
  Chu vi đáy thùng là:
  C=2*0,56*3,14=3,5168m
  Xem thành của thùng tôn là một hình chữ nhật, hình chữ nhật này có chiều dài bằng chu vi đáy thùng và chiều rộng bằng chiều cao của thùng.
  Diện tích tôn cần dùng là:
  S’=1+3,5168*2=8,0336(m^2)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới