gọi d1, d2 lần lượt là đồ thị của các hàm số y=4x+3 và y=-x-2 a) vẽ d1 và d2 trên cùng mặt phẳng toạ độ b) tìm tọa độ giao

gọi d1, d2 lần lượt là đồ thị của các hàm số y=4x+3 và y=-x-2
a) vẽ d1 và d2 trên cùng mặt phẳng toạ độ
b) tìm tọa độ giao điểm m của d1, d2

1 bình luận về “gọi d1, d2 lần lượt là đồ thị của các hàm số y=4x+3 và y=-x-2 a) vẽ d1 và d2 trên cùng mặt phẳng toạ độ b) tìm tọa độ giao”

 1. a) 
  Đồ thị hàm số : y=4x+3 
  Cho x=0=>y=3->A(0;3)
  Cho y=0=>x=-3/4->B(-3/4;0)
  Đồ thị hàm số y=-x-2
  Cho x=0=>y=-2->A(0;2)
  Cho y=0=>x=-2->B(-2;0)
  b) Gọi toạ độ giao điểm của y=4x+3 và y=-x-2 là M(x_(o);y_(o))
  Vì M \in y=4x+3 => y_(o)=4x_(o)+3 (1)
  Vì M \in y=-x-2 => y_(o)=-x_(o)-2 (2)
  Từ (1) và (2) => 4x_(o)+3=-x_(o)-2
  =>4x_(o)+x_(o)=-3-2
  <=> 5x_(o)=-5
  => x_(o)=-1
  Thay x_(o)=-1 vào y_(o)=4x_(o)+3=> y_(o)=4.(-1)+3=-1
  Vậy toạ độ giao điểm M(-1;-1)

  goi-d1-d2-lan-luot-la-do-thi-cua-cac-ham-so-y-4-3-va-y-2-a-ve-d1-va-d2-tren-cung-mat-phang-toa-d

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới