một hcn có chu vi 58cm. nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120cm ² .tìm diện tích hcn

một hcn có chu vi 58cm. nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120cm ² .tìm diện tích hcn đó

1 bình luận về “một hcn có chu vi 58cm. nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120cm ² .tìm diện tích hcn”

 1. Giải đáp:
   180cm^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   • Gọi :
  Chiều dài hình chữ nhật là x(cm)
  Chiều rộng hình chữ nhật là y(cm)
  (ĐK:x,y>0)
  Vì chu vi của hình chữ nhật là 58cm
  Nên ta có phương trình :
  2(x+y)=58
  <=>x+y=29 (1)
  Mà nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120cm^2
  Nên ta có phương trình :
  x*(y-6)=xy-120
  <=>xy-6x-xy=-120
  <=>-6x=-120
  <=>x=20
  Thay vào (1) ta được :
  20+y=29
  <=>y=9
  Vậy chiều dài là 20cm , chiều rộng là 9cm
  Khi đó diện tích hình chữ nhật là :
  xy=20*9=180(cm^2)
  #water

  Trả lời

Viết một bình luận