một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 64m ,nếu giảm chiều dài đi 2m và tăng chiều rộng thêm 3m thì diện tích mảnh vườn tăn

một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 64m ,nếu giảm chiều dài đi 2m và tăng chiều rộng thêm 3m thì diện tích mảnh vườn tăng thêm 30m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn

2 bình luận về “một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 64m ,nếu giảm chiều dài đi 2m và tăng chiều rộng thêm 3m thì diện tích mảnh vườn tăn”

Viết một bình luận