Một người gửi 200 triệu đồng vào ngân hàng trong thời hạn một năm lãnh lãi cuối kỳ. Vậy đến hết năm thứ 2 người đó mới đến ng

Một người gửi 200 triệu đồng vào ngân hàng trong thời hạn một năm lãnh lãi cuối kỳ. Vậy đến hết năm thứ 2 người đó mới đến ngân hàng rút tiền cả vốn lẫn lãi là 231 125 000 đồng. Biết sau 1 năm tiền lại tự nhập thêm vào vốn và lãi suất không thay đổi. Hỏi lãi suất của ngân hàng đó là bao nhiêu % một năm

1 bình luận về “Một người gửi 200 triệu đồng vào ngân hàng trong thời hạn một năm lãnh lãi cuối kỳ. Vậy đến hết năm thứ 2 người đó mới đến ng”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới