Một ô tô đi từ A->B với vận tốc dự định và trong thời gian dự định .Nếu vẫn tốc ô tô tăng len 10 km/h thì đến B trước thời gi

Một ô tô đi từ A->B với vận tốc dự định và trong thời gian dự định .Nếu vẫn tốc ô tô tăng len 10 km/h thì đến B trước thời gian dự định 30′.Còn nếu ô tô giảm đi 10 km/h thì đến B chậm 45′ .TÍnh vận tốc và thờ gian dự địnhViết một bình luận

Câu hỏi mới