Cho hs y= (2-m)x+m+1 có đồ thị là đt (d) a,tìm m để đồ thị hs đi qua A có tọa độ là (-1;5) vẽ đồ thị hs vs giá trị

Cho hs y= (2-m)x+m+1 có đồ thị là đt (d)

a,tìm m để đồ thị hs đi qua A có tọa độ là (-1;5) vẽ đồ thị hs vs giá trị của m vừa tìm

2 bình luận về “Cho hs y= (2-m)x+m+1 có đồ thị là đt (d) a,tìm m để đồ thị hs đi qua A có tọa độ là (-1;5) vẽ đồ thị hs vs giá trị”

 1. y = (2-m)x + m + 1 \ (d)
  Vì hàm số đi qua A(-1;5) nghĩa là x = -1 ; y = 5
  Thế vào y = (2-m)x + m + 1 ta có:
  5 = (2-m).(-1) + m + 1
  -> m-2 + m + 1 = 5
  -> 2m – 1 = 5
  -> 2m = 6
  -> m = 3
  Thế m = 3 vào y = (2-m)x + m + 1 ->-> y = -x + 4 \ (d)
  @ Cho x = 0 -> y = b = 4\to M(0;4)
  @ Cho y = 0 -> x = -b/a = -4/(-1) = 4\to (4;0)

  cho-hs-y-2-m-m-1-co-do-thi-la-dt-d-a-tim-m-de-do-thi-hs-di-qua-a-co-toa-do-la-1-5-ve-do-thi-hs-v

  Trả lời
 2. a) Ta có đồ thị hàm số y=(2-m)x+m+1 (d) 
  Vì đồ thị hàm số đi qua điểm A(-1;5) nên ta thay x=-1 và y=5 vào đồ thị hàm số 
  => 5=(2-m).(-1)+m+1
  => 5=m-2+m+1
  => 5=2m-1
  => m=3
  Tiếp tục thay m=3 vào đồ thị hàm số y=(2-m)x+m+1 ta được y=-x+4
  Đồ thị hàm số trở thành y=-x+4 nên :
  Cho x=0=>y=4->A(0;4)
  Cho y=0=>x=4->B(4;0)

  cho-hs-y-2-m-m-1-co-do-thi-la-dt-d-a-tim-m-de-do-thi-hs-di-qua-a-co-toa-do-la-1-5-ve-do-thi-hs-v

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới