Một mảnh vườn HCN có chu vi là 260m .nếu tăng chiều dài thêm 20m thì chiều dài gấp đôi chiều rộng . Tính chiều dài và chiế

Một mảnh vườn HCN có chu vi là 260m .nếu tăng chiều dài thêm 20m thì chiều dài gấp đôi chiều rộng . Tính chiều dài và chiếu rộng lúc ban đầu . GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH Ạ MÌNH CẢM ƠNViết một bình luận

Câu hỏi mới