Nam và Bình mua 1 số tập và bút. Nam mua 8 tập và 5 bút phải trả 72 000đ. Bình mua 10 tập và 8 bút phải trả 97 000đ. Tính

Nam và Bình mua 1 số tập và bút. Nam mua 8 tập và 5 bút phải trả 72 000đ. Bình mua 10 tập và 8 bút phải trả 97 000đ. Tính giá của 1 quyển tập và 1 cây bút là bao nhiêu?Viết một bình luận

Câu hỏi mới