Tìm m để phương trình 7x^2+2(m-1)x-m^2=0 có hai nghiệm phân biệt

Tìm m để phương trình 7x^2+2(m-1)x-m^2=0 có hai nghiệm phân biệt

1 bình luận về “Tìm m để phương trình 7x^2+2(m-1)x-m^2=0 có hai nghiệm phân biệt”

Viết một bình luận