Hãy viết một đoạn văn ngắn 5-7 dòng để trả lời câu hỏi: Liệu tư tưởng của nguyễn trãi trong đoạn trích có còn phù hợp với

Hãy viết một đoạn văn ngắn 5-7 dòng để trả lời câu hỏi: Liệu tư tưởng của nguyễn trãi trong đoạn trích có còn phù hợp với thời đại ngày nay?

1 bình luận về “Hãy viết một đoạn văn ngắn 5-7 dòng để trả lời câu hỏi: Liệu tư tưởng của nguyễn trãi trong đoạn trích có còn phù hợp với”

  1. Tư tưởng của Nguyễn Trãi trong đoạn trích có còn phù hợp với ngày nay. Tư tưởng Nguyễn Trãi là tư tưởng thân dân. Nhân dan chính là gốc rễ của một quốc gia, dân tộc. Do đó, chỉ khi dân ấm no thì đất nước mới yên ấm, hạnh phúc. Nguyễn Trãi là người luôn đau đáu nỗi niềm của dân. Vì lẽ đó, tư tưởng của ông vẫn luôn phù hợp với thời đại ngày nay. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới