Trường hợp nào dưới đây được xem là mắc lỗi về trật tự từ? Hãy đưa ra cách sửa lỗi cho trường hợp ấy. a, Một bộ phận độc giả

Trường hợp nào dưới đây được xem là mắc lỗi về trật tự từ? Hãy đưa ra cách sửa lỗi cho trường hợp ấy.
a, Một bộ phận độc giả đông đảo đã không cảm nhận được cái mới ngay trong thơ Hàn Mặc Tử.
b, Là thể thơ ngắn nhất thế giới, hai cư được xem như một đặc sản của văn chương Nhật Bản.
c, Nói chung, người đọc thơ trữ tình cần quan tâm đến mạch sự kiện hơn là mạch cảm xúc của bài thơ.
d, Rất nhiều hình ảnh đời thường xuất hiện trong thơ hai-cư Nhật Bản.

1 bình luận về “Trường hợp nào dưới đây được xem là mắc lỗi về trật tự từ? Hãy đưa ra cách sửa lỗi cho trường hợp ấy. a, Một bộ phận độc giả”

  1. Trường hợp d
    d, Rất nhiều hình ảnh đời thường xuất hiện trong thơ hai-cư Nhật Bản.
    –> Sửa thành: Thơ Hai cư Nhật Bản có xuất hiện rất nhiều hình ảnh đời thường. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới