xác định biện pháp tu từ trong 2 câu thơ sau và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó CÁC ANH ĐỨNG NHƯ TƯỞNG ĐÀI QUYẾT TỬ THÊ

xác định biện pháp tu từ trong 2 câu thơ sau và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó
CÁC ANH ĐỨNG NHƯ TƯỞNG ĐÀI QUYẾT TỬ
THÊM MỘT LẦN NỮA TỔ QUỐC ĐƯỢC SINH RA

1 bình luận về “xác định biện pháp tu từ trong 2 câu thơ sau và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó CÁC ANH ĐỨNG NHƯ TƯỞNG ĐÀI QUYẾT TỬ THÊ”

 1. xác định biện pháp tu từ trong 2 câu thơ sau và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó 
  CÁC ANH ĐỨNG NHƯ TƯỞNG ĐÀI QUYẾT TỬ
  THÊM MỘT LẦN NỮA TỔ QUỐC ĐƯỢC SINH RA
  => Biện pháp tu từ qua hai câu trên : so sánh( qua từ “như”) 
  +Các Anh đứng  như tưởng đài quyết tử ( các anh được so sánh với đài quyết tử) 
  => Tác dụng:
  -Làm cho câu thơ trở nên có nhịp điệu , sinh động , gần gũi, tăng sức gợi hình,gợi cảm . 
  – Nêu lên sự kiên cường , kiên quyết , quyết chiến đấu , chiến thắng kẻ thù của các anh- những người chiến sĩ trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc

  Trả lời

Viết một bình luận