Nội dung chính câu thơ sau: Em đi phố huyện tiêu điều lắm Trường huyện giờ xây kiểu khác

Nội dung chính câu thơ sau:

Em đi phố huyện tiêu điều lắm

Trường huyện giờ xây kiểu khác rồi

Mà đến hôm nay anh mới biết

Tình ta như chuyện bướm xưa thôi.Viết một bình luận

Câu hỏi mới