Đặt câu với từ lười biếng

Đặt câu với từ lười biếng

2 bình luận về “Đặt câu với từ lười biếng”

  1. Vì lười biếng,Nam không được học sinh giỏi
    Trong câu truyện “Há miệng chờ sung” chàng trai là một người lười biếng

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới