viết 4-5 câu về điều em thích nhất ở bố (mẹ) của em – điều em thích ở bố hay mẹ ( hoặc cả bố và mẹ) của em là gì? – điều đó

viết 4-5 câu về điều em thích nhất ở bố (mẹ) của em
– điều em thích ở bố hay mẹ ( hoặc cả bố và mẹ) của em là gì?
– điều đó thể hiện thế nào qua hình dáng hay cử chỉ, lời nói, việc làm?
– điều đó giúp em tăng thêm tình cảm gì đói với bố (mẹ)?Viết một bình luận

Câu hỏi mới