Bài 4. Hãy cho biết những câu sau thuộc loại câu gì?a) Một ngày tuyệt đẹp!Bài tập hàng ngày Loại câu:b) Thật khó chịu! Loại

Bài 4. Hãy cho biết những câu sau thuộc loại câu gì?a) Một ngày tuyệt đẹp!Bài tập hàng ngày Loại câu:b) Thật khó chịu! Loại câu:

2 bình luận về “Bài 4. Hãy cho biết những câu sau thuộc loại câu gì?a) Một ngày tuyệt đẹp!Bài tập hàng ngày Loại câu:b) Thật khó chịu! Loại”

 1. 4. Hãy cho biết những câu sau thuộc loại câu gì?
  a) Một ngày tuyệt đẹp!
  -> Thuộc loại câu cảm
  b) Thật khó chịu!
  -> Thuộc loại câu cảm
  *** Câu cảm là gì?
  -> Câu cảm (câu cảm thán) là câu dùng để bộc lộ cảm xúc của người nói. Cuối câu cảm thán thường có dấu chấm than (!).

  Trả lời

Viết một bình luận