Đặt hai câu trong đó có sử dụng cặp từ có nghĩa giống nhau .Gạch chân cặp từ đó

Đặt hai câu trong đó có sử dụng cặp từ có nghĩa giống nhau .Gạch chân cặp từ đó

2 bình luận về “Đặt hai câu trong đó có sử dụng cặp từ có nghĩa giống nhau .Gạch chân cặp từ đó”

  1. Những hạt sương long lanh thật đẹp 
    Những chú nhện đang lấp ló để chờ thời cơ
    ( Lấp ló ) là nghĩa của từ ( Mai phục )
    Xin hay nhất

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới