Theo em câu tục ngữ ” môi hở răng lạnh ” có nghĩa là gì? Giúp mình nhá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Theo em câu tục ngữ ” môi hở răng lạnh ” có nghĩa là gì?
Giúp mình nhá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 bình luận về “Theo em câu tục ngữ ” môi hở răng lạnh ” có nghĩa là gì? Giúp mình nhá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

 1. câu tục ngữ:
   môi hở răng lạnh
  nghĩa của câu tục ngữ:
   Ý nghĩa của thành ngữ “môi hở răng lạnh” là khuyên mọi người sống phải biết quan tâm, giúp đỡ người khác, đặc biệt là người thân trong gia đình. Mỗi khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống, hãy ở bên an ủi ,động viên và giúp họ vượt qua thử thách.
  mình gửi bạn,chúc bạn học tốt><

  Trả lời
 2. Nghĩa đen của câu tục ngữ “môi hở răng lạnh” là : hai môi không khép kín sẽ khiến gió lùa vào làm răng bị tê buốt , lạnh
  Nghĩa bóng của câu tục ngữ “môi hở răng lanh” là : những người thân thuộc phải nhờ cậy và giúp đỡ lẫn nhau nếu không sẽ tổn hại cho nhau
                 Tùy bạn chép nghĩa đen hay bóng vào nha 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới