Biển luôn thay đổi tùy theo màu sắc mây trời . Trời xanh thẳm , biển cũng thẳm xanh . Trời rải mấy trắng nhạt . Biển mơ màng

Biển luôn thay đổi tùy theo màu sắc mây trời . Trời xanh thẳm , biển cũng thẳm xanh . Trời rải mấy trắng nhạt . Biển mơ màng dịu hơi sương . Trời âm u mây mưa . Biển xám xít , nặng nề . Như một con đường biết buồn vui , bển lúc tẻ nhạt , lạnh lùng , lúc sôi nổi , hả hê , lúc đăm chiêu , gắt gỏng .
tìm từ ghép phân loại

2 bình luận về “Biển luôn thay đổi tùy theo màu sắc mây trời . Trời xanh thẳm , biển cũng thẳm xanh . Trời rải mấy trắng nhạt . Biển mơ màng”

 1. Biển luôn thay đổi tùy theo màu sắc mây trời . Trời xanh thẳm , biển cũng thẳm xanh . Trời rải mấy trắng nhạt . Biển mơ màng dịu hơi sương . Trời âm u mây mưa . Biển xám xít , nặng nề . Như một con đường biết buồn vui , bển lúc tẻ nhạt , lạnh lùng , lúc sôi nổi , hả hê , lúc đăm chiêu , gắt gỏng .
  +Từ ghép phân loại: xanh thẳm, thẳm xanh, trắng nhạt, hơi sương, con đường
  (Từ ghép đẳng lập: màu sắc, buồn vui, mây mưa, tẻ nhạt, đăm chiêu)
  ( Từ láy: mơ màng, âm u, xím xịt, nặng nề, sôi nổi, hả hê, gắt gỏng)

  Trả lời
 2. Từ ghép phân loại : xanh thẳm , thẳm xanh , trắng nhạt ,hơi xương                                                            Mong các bạn xem đúng ko

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới