Đáp án nào dưới đây chỉ gồm các từ ghép tổng hợp? 1bàn ghế, cây cau 2ca hát, đo đếm 3bánh kẹo, hoa huệ 4sông suối, tủ lạnh g

Đáp án nào dưới đây chỉ gồm các từ ghép tổng hợp?
1bàn ghế, cây cau 2ca hát, đo đếm 3bánh kẹo, hoa huệ 4sông suối, tủ lạnh giúp mình đi

2 bình luận về “Đáp án nào dưới đây chỉ gồm các từ ghép tổng hợp? 1bàn ghế, cây cau 2ca hát, đo đếm 3bánh kẹo, hoa huệ 4sông suối, tủ lạnh g”

 1. $\color{violet}{bingan}$
  @ Giải đáp là 2 đó đếm, ca hát ạ!
    Vì câu 1 có từ cây cau không phải từ ghép tổng hợp; câu 3 có từ hoa huệ k0 phải từ ghép tổng hợp, câu 4 có từ tủ lạnh k0 phải từ láy tổng hợp. Nên ta có đáp án là 2.ca hát, đo đếm.

  Trả lời
 2. chỉ gồm các từ ghép tổng hợp?
  1) bàn ghế, cây cau
  2)ca hát, đo đếm
  3)bánh kẹo, hoa huệ
  4)sông suối, tủ lạnh
  Vì cây cau , hoa huệ , tủ lạnh , sông suối là chỉ một thứ cụ thể nên là từ ghép phân loại.
  Còn bàn ghế , ca hát , đo điếm không chỉ rõ ràng nên là từ ghép tổng hợp.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới