Hãy viết tên người, tên địa lí nước ngoài sau cho đúng: an đrâyca tôkyô amadôn anbe anhxtanh ác boa iagara crítxtian anđécxen

Hãy viết tên người, tên địa lí nước ngoài sau cho đúng:
an đrâyca
tôkyô
amadôn
anbe anhxtanh
ác boa
iagara
crítxtian anđécxen
iuri gagarinViết một bình luận

Câu hỏi mới