Bạn hãy ghép từ ghép và từ lấy vào các từ sau ngay , thẳng, thật

Bạn hãy ghép từ ghép và từ lấy vào các từ sau ngay , thẳng, thật

2 bình luận về “Bạn hãy ghép từ ghép và từ lấy vào các từ sau ngay , thẳng, thật”

 1.    Từ ngay
  Từ ghép: ngay thẳng, ngay thật, …
  Từ láy: ngay ngắn, ngay ngáy
    Từ thẳng
  Từ ghép: thẳng tuột ; thăng tắp, thẳng đứng ,…
  Từ láy: thẳng thắn, thẳng thừng,…
    Từ thật
  Từ ghép: ngay thật, chân thật, thật lòng , thành thật,…
  Từ láy: thật thà
  #dohoangthai151

  Trả lời
 2. a) Ngay
  – Từ ghép: ngay thẳng, ngay thật, ngay lưng, ngay lập tức, …
  – Từ láy: ngay ngắn, ngay ngáy
  b) Thẳng
  – Từ ghép: thẳng tắp, thẳng đứng , thẳng tuột, thẳng tay,…
  – Từ láy: thẳng thắn, thẳng thừng
  c) Thật
  – Từ ghép: ngay thật, chân thật, thật lòng , thành thật, …
  – Từ láy: thật thà

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới