Tìm từ ghép , từ láy trong đoạn văn sau . Mùa xuân , cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim . Chào mào , sáo sậu , sáo đe

Tìm từ ghép , từ láy trong đoạn văn sau .

Mùa xuân , cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim . Chào mào , sáo sậu , sáo đen đàn đàn , lũ lũ … bay đi ,bay về . Chúng trêu ghẹo nhau , trò chuyện ríu rít . Hết mùa hoa chim chóc cũng vãn

2 bình luận về “Tìm từ ghép , từ láy trong đoạn văn sau . Mùa xuân , cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim . Chào mào , sáo sậu , sáo đe”

Viết một bình luận