trái nghĩa với: to, dưới

trái nghĩa với: to, dưới

2 bình luận về “trái nghĩa với: to, dưới”

 1. Trái nghĩa với to 
  Trái nghĩa với to là nhỏ
  ⇒ To = nhỏ
  Trái nghĩa với dưới
  Trái nghĩa với dưới là : trên
  ⇒ Dưới = trên

  Trả lời
 2. Trái nghĩa với to là : Nhỏ
  ⇒ To và Nhỏ
  Trái nghĩa với dưới là : Trên
  ⇒ Dưới và Trên
  @Duyen5675
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới