`text{Viết một đoạn văn ngắn thuật lại cuộc trò chuyện giữa em với bạn,có ít nhất 1 câu hỏi}`

`text{Viết một đoạn văn ngắn thuật lại cuộc trò chuyện giữa em với bạn,có ít nhất 1 câu hỏi}`Viết một bình luận

Câu hỏi mới