1. viết 2 từ trái nghĩa với từ nhạt a, 2 từ trái nghĩa với từ nhạt là:… b, đặt 1 câu có từ nhạt:… và đặt 1 câu có từ trái

1. viết 2 từ trái nghĩa với từ nhạt
a, 2 từ trái nghĩa với từ nhạt là:…
b, đặt 1 câu có từ nhạt:…
và đặt 1 câu có từ trái nghĩa với từ nhạt:…
2.viết 1 hoặc 2 thành ngữ nói về vẻ đẹp của thiên nhiên

2 bình luận về “1. viết 2 từ trái nghĩa với từ nhạt a, 2 từ trái nghĩa với từ nhạt là:… b, đặt 1 câu có từ nhạt:… và đặt 1 câu có từ trái”

 1. 1)
  a, 2 từ trái nghĩa với từ nhạt là: mặn, ngọt
  b, đặt 1 câu có từ nhạt: chiếc bánh này rất nhạt
  đặt 1 câu có từ trái nghĩa với từ nhạt: muối thì rất mặn
  2)
  1. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
  Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
  2. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
  3. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

  Trả lời
 2. 1, a, từ trái nghĩa với nhạt : mặn ,đậm
  b, canh hôm nay nhạt như nước ốc
      canh này không được đậm cho lắm.
  2,Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
  Non nước hữu tình quê mình xinh đẹp quá

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới