b) d/gi -ông tớ mua một đôi giầy … và một ít đồ … dụng giúp mình với chiều mình nộp rồi huhu :3

b) d/gi
-ông tớ mua một đôi giầy … và một ít đồ … dụng
giúp mình với chiều mình nộp rồi huhu :3Viết một bình luận

Câu hỏi mới