Bài 1 : Xác định nghĩa của từ in đậm rồi gạch 1 gạch dưới từ mang “nghĩa gốc”,khoang vào từ mang “nghĩa chuyển” trong các câu

Bài 1 : Xác định nghĩa của từ in đậm rồi gạch 1 gạch dưới từ mang “nghĩa gốc”,khoang vào từ mang “nghĩa chuyển” trong các câu dưới đây:
a) Sườn: -Nó hích vào sườn tôi.
-Con đèo chạy ngang sườn núi.
-Tôi đi qua phía sườn nhà.
-Dụa vào sườn của bản báo cáo…
b) Tai:
-Đó là điều tôi mắt thấy tai nghe.
-Chiếc cối xay lúa cũng có hai tai rất điệu.
-Đến cả cái ấm, cái chén cũng có tai.

2 bình luận về “Bài 1 : Xác định nghĩa của từ in đậm rồi gạch 1 gạch dưới từ mang “nghĩa gốc”,khoang vào từ mang “nghĩa chuyển” trong các câu”

 1. 1.
  a) Sườn:
  -Nó hích vào sườn tôi.
  -> Từ “sườn” được dùng theo nghĩa gốc, chỉ một bộ phận trên cơ thể con người, bao gồm các xương bao xung quanh lồng ngực
  -Con đèo chạy ngang sườn núi.
  -Tôi đi qua phía sườn nhà.
  -Dựa vào sườn của bản báo cáo…
  -> Từ “sườn” trong ba câu dùng theo nghĩa chuyển, chỉ bề cạnh của sự vật, sự việc hoặc khung mẫu để tạo hình.
  b) Tai:
  -Đó là điều tôi mắt thấy tai nghe.
  -> Từ” tai” được dùng theo nghĩa gốc, chỉ một bộ phận trên cơ thể con người, là bộ phận thính giác giúp tiếp nhận âm thanh
  -Chiếc cối xay lúa cũng có hai tai rất điệu.
  -Đến cả cái ấm, cái chén cũng có tai.
  -> Từ” tai” trong hai câu còn lại dùng theo nghĩa chuyển, chằm chỉ phần nhô ra, nổi bật với mục đích, công dụng nào đó của sự vật.

  Trả lời
 2. Bài 1 : Xác định nghĩa của từ in đậm rồi gạch 1 gạch dưới từ mang “nghĩa gốc”,khoang vào từ mang “nghĩa chuyển” trong các câu dưới đây:
  a) Sườn:
  -Nó hích vào sườn tôi.
  -Con đèo chạy ngang sườn núi.
  -Tôi đi qua phía sườn nhà.
  -Dụa vào sườn của bản báo cáo…
  b) Tai:
  -Đó là điều tôi mắt thấy tai nghe.
  -Chiếc cối xay lúa cũng có hai tai rất điệu.
  – Đến cả cái ấm, cái chén cũng có tai .
  nghĩa gốc mình bôi đậm nhé
  nghĩa chuyển là mình để nguyên .
  chúc bạn học tốt , vv
  cho mình xin hay nhất nhé ! 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới