Bài 1: Điền tiếp vào chỗ trống những chi tiết nói về việc người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo rất trang trọng và thân tình: A

Bài 1:
Điền tiếp vào chỗ trống những chi tiết nói về việc người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo rất trang trọng và thân tình:
A . Người đi đón cô giáo ăn mặc..
B . Cô giáo được dân làng mời đi trên..
C . Già Rok trưởng buôn đón cô ở.
D . Già Rok mời cô thực hiện tục lễ trở thành người trong buôn..Viết một bình luận

Câu hỏi mới