CẢM THỤ VĂN HỌC: Đọc đoạn thơ sau: Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng Là bức t

CẢM THỤ VĂN HỌC:
Đọc đoạn thơ sau:
Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc
Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng
Là bức tranh còn nguyên màu vôi gạch.
Trong đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì? Hãy nêu tác dụng của những biện pháp nghệ thuật đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới