Câu 1: Bài thơ “Mẹ” đã thể hiện tình cảm gì của tác giả đối với mẹ Câu 2: Từ nội dung của văn bản “Mẹ”, theo em cần phải làm

Câu 1: Bài thơ “Mẹ” đã thể hiện tình cảm gì của tác giả đối với mẹ
Câu 2: Từ nội dung của văn bản “Mẹ”, theo em cần phải làm gì để bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹViết một bình luận

Câu hỏi mới