chỉ hành động làm cho một vật nát vụn bằng cách nén và chà xát nhiều lần chứa vần iên hoặc iêng

chỉ hành động làm cho một vật nát vụn bằng cách nén và chà xát nhiều lần chứa vần iên hoặc iêngViết một bình luận

Câu hỏi mới