Chỉ ra bộ phận TN,CN,VN,hô ngữ trong 2 câu sau: -ngày mai ,chúng ta phải đi học sớm để làm trực nhật, Hồng ạ. -Minh ơi bây gi

Chỉ ra bộ phận TN,CN,VN,hô ngữ trong 2 câu sau:
-ngày mai ,chúng ta phải đi học sớm để làm trực nhật, Hồng ạ.
-Minh ơi bây giờ ngoài đồng người ta đã trẩy lá ké rồi.Viết một bình luận

Câu hỏi mới