Chọn cặp từ phù hợp điền vào chỗ trống: Tiếng Việt của chúngta giàuđẹp. a/ vừa-đã b/ vừa-vừa c/ do-nên d/mặc dù-nhưng helpppp

Chọn cặp từ phù hợp điền vào chỗ trống: Tiếng Việt của chúngta giàuđẹp.
a/ vừa-đã
b/ vừa-vừa
c/ do-nên
d/mặc dù-nhưng helpppp

2 bình luận về “Chọn cặp từ phù hợp điền vào chỗ trống: Tiếng Việt của chúngta giàuđẹp. a/ vừa-đã b/ vừa-vừa c/ do-nên d/mặc dù-nhưng helpppp”

 1. Chọn cặp từ phù hợp điền vào chỗ trống: Tiếng Việt của chúng ta…..giàu…..đẹp.
  a/ vừa-đã
  b/ vừa-vừa
  c/ do-nên
  d/mặc dù-nhưng
  Thay vào:Tiếng Việt của chúng ta vừa giàu vừa đẹp.(QHT tăng tiến)

  Trả lời
 2. b, vừa- vừa 
  -Tiếng Việt của chúng ta vừa giàu vừa đẹp 
  – Chỉ mối quan hệ tăng tiến
  MONG ĐC CTLHN AK . CHÚC BẠN HOK TỐT

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới