Điền cặp từ đồng âm thích hợp vào chỗ vào chỗ trống: Mùa ? đến, mọi người đều thích ăn thịt nấu ?

Điền cặp từ đồng âm thích hợp vào chỗ vào chỗ trống:
Mùa ? đến, mọi người đều thích ăn thịt nấu ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới