Đọc đoạn văn sau : Đêm nay sư đoàn vượt sông Đà Rằng để về giải phóng vùng đồng bằng ven biển Phú Yên. (1) Trăng đang lên (

Đọc đoạn văn sau :
Đêm nay sư đoàn vượt sông Đà Rằng để về giải phóng vùng đồng bằng ven biển Phú Yên. (1)
Trăng đang lên (2). Mặt sông lấp loáng ánh vàng (3). Núi Trùm Cát đứng sừng sững bên bờ sông thành một khối tím thẫm uy nghi, trầm mặc (4). Dưới ánh trăng, dòng sông sáng rực lên, những con sóng nhỏ lăn tăn gợn đều, mơn man vỗ nhẹ vào hai bên bờ cát (5).
(Theo Khuất Quang Thuỵ)
Tìm trong đoạn văn và ghi lại 10 danh từ chung.
Các câu 2, 3, 4 trong đoạn văn trên thuộc kiểu câu gì ?
A. Ai làm gì ? B. Ai thế nào ? C. Ai là gì ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới