Em hãy tưởng tượng bản thân quay về quá khứ gặp lại một người anh hùng dân tộc rồi miêu tả lại không cảnh đó

Em hãy tưởng tượng bản thân quay về quá khứ gặp lại một người anh hùng dân tộc rồi miêu tả lại không cảnh đóViết một bình luận

Câu hỏi mới