Em hãy viết một câu văn có dùng hình ảnh so sánh hoặc nhân hóa để miêu tả vẻ đẹp của Hạ Long.

Em hãy viết một câu văn có dùng hình ảnh so sánh hoặc nhân hóa để miêu tả vẻ đẹp của Hạ Long.Viết một bình luận

Câu hỏi mới