Xét theo mục đích ,câu văn “Số mình thật hẩm hiu” thuộc kiểu câu gì ?

Xét theo mục đích ,câu văn “Số mình thật hẩm hiu” thuộc kiểu câu gì ?

2 bình luận về “Xét theo mục đích ,câu văn “Số mình thật hẩm hiu” thuộc kiểu câu gì ?”

 1. $#khoanguyen045$
  Xét theo mục đích ,câu văn “Số mình thật hẩm hiu” thuộc kiểu câu gì ?
  -> $\text{ Thuộc kiểu câu Ai thế nào?}$
  => Xét theo mục đích ,câu văn “Số mình thật hẩm hiu” thuộc kiểu câu Ai thế nào?
  + Số mình/ thật hẩm hiu
  – “Thật hẩm hiu” là tính từ nên vị ngữ -> trả lời cho câu hỏi thế nào?

  Trả lời
 2. Số mình thật hẩm hiu thuộc câu ai thế nào ?
  đặt câu hỏi : số mình như thế nào ?
                        ai thật hẩm hiu 
   chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới