Ghi lại tên 3bài tập đọc là miêu tả đã học từ bài 19A đến bài 27C

Ghi lại tên 3bài tập đọc là miêu tả đã học từ bài 19A đến bài 27C

2 bình luận về “Ghi lại tên 3bài tập đọc là miêu tả đã học từ bài 19A đến bài 27C”

 1. Bài số 1″Hộp thư mật”(trang 62 sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 tập 2)
  Bài số 2″Phong cảnh đền Hùng”(trang 68 sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 tập 2)
  Bài số 3″Tranh làng Hồ”(trang 88 sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 tập 2)
    Chúc bạn học tốt!
         NhiNguyen2k12

  Trả lời

Viết một bình luận