help me 10 phut nua thoi a Câu 46: :Dòng nào sau đây chỉ gồm các từ láy: A. cần cù, chăm chỉ, thật thà, h- hỏng. B. thẳng t

help me 10 phut nua thoi a
Câu 46: :Dòng nào sau đây chỉ gồm các từ láy:
A. cần cù, chăm chỉ, thật thà, h- hỏng.
B. thẳng thán, siêng năng, đứng đán, ngoan ngoãn.
C. cần cù, chăm chỉ, đứng đán, thẳng thán.
D. lêu lổng, thật thà, tốt đẹp, chăm chỉ.
câu nào dưới đây là câu ghép
A, Mặt biển sáng trong và dịu êm
B, Mặt trời lên , tỏa nắng chói chang
C, Sóng nhè nhẹ liếm trên bãi cát , tung bọt trắng xóa
D, Sóng nhè nhẹ liếm trên bãi cát , bọt túng trắng xóa
Câu 8. Trong những câu sau, câu nào là câu ghép?
A. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần càng nhẹ dần.
B. Cả một vùng nước sóng sánh, vàng chói lọi.
C. Bầu trời cũng sáng xanh lên.
D. Biển sáng lên lấp loá như đặc sánh còn trời thì trong như nước
Viết một bình luận