…iện ngập., …ênh rạch., …ính trọng ((:

…iện ngập., …ênh rạch., …ính trọng ((:

2 bình luận về “…iện ngập., …ênh rạch., …ính trọng ((:”

  1. ..nghiện.. ngập.                      ..kênh.. rạch.,                   ..kính.. trọng
                                            chúc bạn học tốt 
    #xin ctrl hay nhất 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới