Khi em giận dữ em sẽ làm gì để hết giận dữ theo hướng tích cực? Vì sao?

Khi em giận dữ em sẽ làm gì để hết giận dữ theo hướng tích cực? Vì sao?Viết một bình luận

Câu hỏi mới