M.n. ơi viết cho em một đoạn văn tả cảnh cô giáo của em hoàn chỉnh với ạ Muốn được trả lời hay nhất thì đủ cho em những phầ

M.n. ơi viết cho em một đoạn văn tả cảnh cô giáo của em hoàn chỉnh với ạ
Muốn được trả lời hay nhất thì đủ cho em những phần dưới đây
1.Mở bài *
2 Thân bài
a. Tả khái quát
b. Tả ngoại hình
c. Tả đặc điểm tính cách
3.Kết bài
làm khó mn rồi xin hãy giúp emViết một bình luận

Câu hỏi mới